AirSecure 3 är konstruerad för att säkerställa luftens renhet i serverhallar och andra lokaler där kraven på ren luft inte uppfylls med befintlig till- och frånluftsventilation.

AirSecure 3 säkerställer kontinuerligt finfiltrerad tilluft till serverhallar, renrum mm, för att hålla förorenad luft utanför, som annars tränger in genom otätheter.
AirSecure 3 säkerställer myndighetens krav på luftväxling i lokalen.

AirSecure 3 finns för närvarande i storlek 10.

AirSecure 3 är CE-märkt enligt tillämpliga direktiv.

Kontakta för mer information

Mikael Östlund
Telefon: 08-727 61 31
Mobiltelefon: 0709-727 300
Epostadress: micke@bmluft.se